Xe hợp đồng từ Nha Trang đi biển Mũi Né, Phan Thiết

Lộ trình thuê xe (taxi) từ Bình Thuận 4 Chỗ 7 Chỗ 16 chỗ

Thuê xe Nha Trang Sân bay Cam Ranh đi Mũi Né

1500 1600 2900

Thuê xe Nha Trang Sân bay Cam Ranh đi Phan Thiết

1500 1600 2900

Thuê xe Nha Trang Sân bay Cam Ranh đi Phú Hài

1500 1600 2900

Thuê xe Nha Trang Sân bay Cam Ranh đi Hòn Rơm

1400 1500 2600

Thuê xe Nha Trang Sân bay Cam Ranh đi Phan Rí

1400 1500 2600

Thuê xe Nha Trang Sân bay Cam Ranh đi Thuận Bắc

1400 1500 2600

Thuê xe Nha Trang Sân bay Cam Ranh đi Chợ Lầu

1300 1400 2500

Thuê xe Nha Trang Sân bay Cam Ranh đi Liên Hương

1200 1300 2400

Thuê xe Nha Trang Sân bay Cam Ranh đi Bãi Biển Cổ Thạch

1200 1300 2400

Thuê xe Nha Trang Sân bay Cam Ranh đi Vĩnh Tân

1000 1100 2200

Thuê xe Nha Trang Sân bay Cam Ranh đi Tuy Phong

1000 1100 2200

Thuê xe Nha Trang Sân bay Cam Ranh đi Thuận Nam

1700 1800 3200

Thuê xe Nha Trang Sân bay Cam Ranh đi Tiến Thành

1600 1700 2100

Thuê xe Nha Trang Sân BAy Cam Ranh đi Lagi, Suối nước nóng Bình Châu

2300 2500 4400

Thuê xe Nha Trang Sân bay Cam Ranh đi Mũi Kê gà

1900 2000 3600

Thuê xe Nha Trang Sân bay Cam Ranh đi Đảo Phú Quý

1500 1600 2900

Thuê xe Nha Trang Sân bay Cam Ranh đi Lương Sơn

1500 1600 2900

Thuê xe Nha Trang Sân bay Cam Ranh đi Hàm Tiến

1500 1600 2900

Điền thông tin form bên dưới để được tư vấn ngay!

 

Cùng danh mục

 
Tư vấn ngay